🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

જો આપ હજુ ગ્રુપમાં જોડાયા ન હો તો, ગ્રુપમા જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરી જોડાઇ શકશો

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

ભાગ ૧૨૦: અહો! આ જગતના જીવો કેટલા બધા કામાંધ છે કે, રાગમાં આસક્ત થઈ કાર્ય-અકાર્યનો પણ કંઈ વિચાર કરતા નથી.

આગળના ભાગમાં આપણે જોયું કે અનાદિકાળથી પાપના આનંદ માણવા ટેવાયેલા જીવને પહેલાં પહેલાં ધર્મનો આનંદ સહેજે નથી થવાનો એ તો મન મારીને જ ઊભો કરવો પડે…

 • આ ભાગમાં આપણે પુષ્પચુલા સાધ્વીજી વિશેનું દ્રષ્ટાંત જોઇએ….

 • ગંગા નદીના તટ પર પુષ્પ​ભદ્રા નામે નગર હતું. ત્યાં પુષ્પકેતુ નામે રાજા રાજય​ કરતો હતો. તેને પુષ્પાવતી નામે રાણી હતી.
 • તે રાણીને એકદા એક સાથે બે બાળકો પ્રસવ્યાં. તેમાં એક પુત્ર અને એક પુત્રી હતી. તે બંનેના નામ અનુક્રમે પુષ્પચૂલ અને પુષ્પ​ચૂલા રાખ્યાં.
 • સાથે રમતગમત કરતાં કરતાં અને મોટાં થતાં તે બંને બાળકોનેજોઈને રાજાને એક વાર વિચાર થયો કે, જો આ બે બાળકો લગ્નના કારણે જુદાં પડશે તો તેઓનો સ્નેહ ખંડિત થતાં તેઓ મૂંઝાઈને ઝૂરી મરશે.
 • વળી હું પણ તેઓનો વિયોગ સહન કરી શકીશ નહીં. એટલે તેઓ બંનેનો પરસ્પર લગ્ન - સંબંધ કર્યો હોય તો ઠીક થાય.
 • એવા વિચારે તેણે રાજસભામાં મંત્રીને સર્વ સન્મુખ​ પ્રકટપણે પૂછ્યું કે,

અંત:પુરમાં જે રત્નો ઉત્પન્ન થાય તેનો સ્વામી કોણ ?

 • મંત્રીએ જ​વાબ દે છે,

આપ જ તેના સ્વામી કહેવાવ​.

 • આ ઉપરથી તેણે પોતાનાં પુત્ર-પુત્રીનો પરસ્પર વિવાહ કર્યો
 • આ દુષ્કૃત્ય​ રાણી માતાને ન ખમાયું. તે ઘણો જ ખેદ પામી અને વૈરાગ્ય પામીને વ્રત ધારણ કર્યું. તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરીને તે રાણી મૃત્યુ પામીને સ્વર્ગમાં દેવતાપણે ઉત્પન્ન થઈ.
 • પુષ્પકેતુ રાજા પણ મૃત્યુ પામ્યો, એટલે પુષ્પચૂલે રાજ્ય પદ ધારણ કર્યું અને પોતાની સગી બહેન સાથે સંસાર-વહેવારના ભોગ ભોગવતો રહ્યો.
 • પુષ્પાવતી રાણીનો જીવ જે દેવપણે ઉત્પન્ન થયેલ છે, તેણે અવધિજ્ઞાનથી આવું અકૃત્ય થતું દેખી વિચાર્યું કે,

અહો ! આ જગતના જીવો કેટલા બધા કામાંધ છે કે, રાગમાં આસક્ત થઈ કાર્ય-અકાર્યનો પણ કંઈ વિચાર કરતા નથી. આ બંને જણને કંઈક બોધ આપવો જરૂરી છે,

 • એમ ધારી પુષ્પ​ચૂલા ઉપર ઘણો પ્રેમ હોવાથી તેણીને નરકનાં દુ:ખો સ્વપ્નમાં દેખાડ્યાં. આવું સ્વપ્ન દેખીને ભયભીત​ થતાં પુષ્પચૂલા પોતાના પતિને કહેવા લાગી કે, પાપ કરવાથી નરકમાં કેવાં દુઃખ વેઠવાં પડે છે ? મને આજે નરકનાં દુઃખ જોવાથી ઘણો જ ભય ઉત્પન્ન થયો છે.
 • પછી રાજાએ બીજે દિવસે જોગીઓ, બાવાઓને રાજસભામાં બોલાવી પૂછ્યું કે,

નરક કેવું હોય ?

 • કોઈકે કહ્યું કે,

આ જગતમાં ગર્ભાવાસમાં વસવું એ જ નરક છે.

 • બીજા કોકે કહ્યું કે,

બંદીખાનામાં પડવું એ જ નરક છે.

 • કોઈએ જણાવ્યું કે,

દરિદ્રીપણે રહેવું એ જ નરક છે,

 • ત્યારે કોકે કહ્યું કે,

પારકી તાબેઘરી તે જ નરક છે.

 • રાણીને આ સર્વે ઉત્તર બરાબર ન લાગવાથી છેવટે જૈન મુનિ પાસે લઈ જઈ રાજાએ નરકનું સ્વરૂપ પૂછ્યું.

વધુ હ​વે પછીના ભાગમાં
શેર કર​વા નીચે ક્લિક કરો