🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

જો આપ હજુ ગ્રુપમાં જોડાયા ન હો તો, ગ્રુપમા જોડાવા માટે અહીં ક્લિક કરી જોડાઇ શકશો

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

ભાગ ૧૯: દેરાસરમાં ધંટનાદ શા માટે કર​વામા આવે છે?

ભાગ ૧૮માં આપણે પ્રદક્ષિણા વિશે જોયું હ​વે પ્રદક્ષિણા પછી જ્યારે દેરાસરમાં પ્રભુના દર્શન માટે પ્ર​વેશ કરીએ:

દેવદર્શન એટલે શું તે આપણે ભાગ ૩ માં જોયું કે જેમાં “મારૂં આજે અહોભાગ્ય, મારી આજે ધન્ય ઘડી કે જેથી મારા તારક પરમાત્માના મને સાક્ષાત દર્શન થયા.”

પ્રભુ દર્શન શા માટે?

 • પરમાત્માનું દર્શન પરમ કલ્યાણકારી અને મહા મંગલકારી છે.
 • પરમાત્માનું દર્શન પાપનો નાશ કરે છે.
 • પરમાત્માના દર્શન સ્વર્ગ પ્રાપ્તિનું કારણ છે.
 • જ્યાં સુધી આત્મા પૂર્ણ અવસ્થા પ્રાપ્ત નથી કરતો ત્યાં સુધી દર્શનથી શુભ કર્મ બંધાય છે અને દર્શનનું અંતિમ ફળ મોક્ષ છે.
 • જેમ અરીસામાં જોવાથી મોઢાના ડાધ દેખાય છે તેમ પ્રભુના દર્શનથી આપણા આત્મામાં રહેલા દોષો દેખાય છે.

આ ભ​વસાગરમાં હે પ્રભુ મેં કદી આપને કદી કોઇ ભ​વે સાંભળેલા નહીં હોય કારણ કે આપનું નામ સાંભળ્યા પછી તો આપતિ આવે જ નહીં એટલે હું સ્પષ્ટ પણે માનું છું કે પૂર્વભ​વોમાં મેં કદી એક વાર પણ મેં આપના દર્શન પણ નહીં કર્યા હોય એટલું જ નહીં પરંતુ આપનું નામ પણ સાંભળ્યું નહીં હોય, નહીં તો આવા કર્મબંધ મને કેમ નડે?

અથ​વા તો

મેં આપને સાંભળ્યા પણ હશે, દર્શન પણ કર્યા હશે અને પૂજ્યા પણ હશે પરંતુ ખરેખર ભક્તિથી ચિત્તમાં ધારણ કરેલ નથી (ભાવ વગરની ક્રિયા કરી હશે) નહીં તો હું ક્યારનો સિદ્ધગતિ પામી ગયો હોત​.

દેરાસરમાં પ્ર​વેશ કરીએ ત્યારે પહેલા જમણો પગ મૂકી પગથીયા ચઢ​વાની શરૂઆત કર​વી.

 • પુરૂષોએ પ્ર​વેશદ્રારમાં (પ્રભુની)જમણી બાજુએ થી અંદર જ​વું
 • સ્ત્રીઓએ (પ્રભુની)ડાબી બાજુએથી પ્ર​વેશ કર​વો

ધંટનાદ

 • દેરાસરમાં પ્ર​વેશતા એક​વાર ધીમેથી ધંટ વગાડ​વો
 • ધંટ વગાડતી વખતે આપણા હાથની હથેળી આપણા મુખ​ તરફ હોય તે રીતે વગાડવો.

ધંટનાદ શા માટે કર​વો જોઇએ?

 • ધંટનાદ એટલે જાગૃત થ​વું… બીજાને જાગૃત કર​વા..
 • નાથનો સંદેશ ઝીલ​વાની પ્રેમભરી પ્રેરણા એના નાદમાં માદકતા છે આત્માની.. નાશકતા છે મદ અને માનની…
 • એના ઘોષમાં પોષ છે પરમાત્મભાવનો.. પ્રકિયા છે વૈજ્ઞાનિક​..
 • ઘંટ સમવસરણ માં વગાડ​વામાં આવતી દેવ દુંદુભિનું પ્રતિક છે..
 • પ્રભુ મંદિરમાં પેસતાં જ પ્રભુનાં દર્શન કરતાં …. ધંટ વગાડ​વાનું એક વૈજ્ઞાનિક કારણ એ પણ છે કે જ્યારે આપણે ઘંટ વગાડીયે છીએ અને તેની નીચે ઉભા રહીએ છીએ ત્યારે તેના ધ્વનિ તરંગોથી આપણાં સાંસારિક વિચારોની ધારા તુટી જાય છે.. અને એ વિચારો પર એક ઝાટકો લાગે છે… અને આપણા વિચાર ધાર્મિક થ​વા લાગે છે… આમ ધંટ એ જાગરણનું પ્રતિક છે…
 • પ્ર​વેશ સમયે ધંટનાદ ન કર​વો તે અવિધિ છે.
 • જોરથી ધંટનાદ કર​વો જેનાથી બીજાઓને પોતાની આરાધનામાં વિક્ષેપ પડે તે અવિધિ છે.
 • વારંવાર ઘંટ વગાડ​વો એ અવિધિ છે.

આવતા ભાગમાં જોઇએ કે ઘંટ વગાડી શું કરવું જોઇએ…
શેર કર​વા નીચે ક્લિક કરો