શ્રી આચારાંગ વાચનાસત્ર​

શ્રી ભીડભંજન પાર્શ્વનાથ જૈન સંઘ ગોદાવરી-અમદાવાદમાં મુનિરાજ શ્રી અનંતયશ વિજયજી દ્વારા સંશોધન કરાયેલ શ્રી આચારાંગ ચૂર્ણી તથા ટીકાના સંઘાર્પણ અવસરે ચાલી રહેલ વાચનાસત્રના અમૃત-અંશો

પુણ્યનું પોષણ​, પાપનું શોષણ​

પૂજય મુનિરાજ શ્રીતીર્થપ્રેમવિજયજી મ​.સા દ્વારા સંકલિત અને શ્રીપ્રેમ-ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી સમુદાયના અનેક જ્ઞાનસમૃદ્ધ અનુપ્રેક્ષાસમૃદ્ધ મહાત્માઓ દ્વારા લિખિત Digital Magazine

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર​

નમસ્કાર મહામંગલ સૂત્ર એ નમસ્કાર મંત્ર, નવકાર મંત્ર અથવા નમોક્કાર મંત્રથી પણ જાણીતું છે. શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર ના દરેક પદોનો અર્થ, જાપ વિધિ તેમજ ગણવાની પદ્ધતિનું સરળ ભાષામાં વીડીયો સાથે સમજણ​..

રાત્રિભોજન ત્યાગ​

રાત્રિભોજન એ સામાન્ય પાપ નથી પરંતુ મહાપાપ છે. રાત્રિભોજન ના કર​વું જોઇએ, તે વિશે આપણે ૩ અલગ- અલગ દ્રષ્ટિએ જોઇએ: ૧. વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ. ૨. આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ ૩. ધર્મની દ્રષ્ટિએ